САНАЛ АСУУЛГА ДУУССАН

280 өдөр 3 : 27 : 22

НИЙТ НОМИНАЦИУД: 62

НИЙТ НЭР ДЭВШИГЧИД: 511