САНАЛ АСУУЛГА ДУУССАН

280 өдөр 3 : 19 : 37

НИЙТ НОМИНАЦИУД: 62

НИЙТ НЭР ДЭВШИГЧИД: 511

Нэг нэр дэвшигчид 1 IP хаягнаас 2 цаг тутамд 1 санал өгөх боломжтой!
1

Номин Даатгал

Даатгал

1
2
0
5

Ард Даатгал

Даатгал

0
6
0
7
0
8

МИГ Даатгал

Даатгал

0
9
0
10
0
11
0
12
0