САНАЛ АСУУЛГА ДУУССАН

134 өдөр 9 : 1 : 18

НИЙТ НОМИНАЦИУД: 62

НИЙТ НЭР ДЭВШИГЧИД: 18462

Нэг нэр дэвшигчид 1 IP хаягнаас 2 цаг тутамд 1 санал өгөх боломжтой!

Smart education center

БОЛОВСРОЛ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГА

1

Дэлгэрэнгүй тайлбар

Манай боловсролын байгууллага нь 2013 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд БНСУ-ын их дээд сургуулиудын Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгчийн газраар амжилттай ажиллаж байна. Энэхүү хугацаанд: -2013 онд Кён-Ин эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн төлөөлөгчийн газар -2013онд Шинхан их сургуулийн төлөөлөгчийн газар -2014онд Анян их сургуулийн төлөөлөгчийн газар -2015 онд Боловсролын байгууллагын Топ стандарт байгууллага 2016 онд Хичээнгүй зүтгэл Мөнгөн Гэрэгэ тус тус шагнагдаж байсан ба 2015 онд БНСУ-ын их дээд сургуульд 200 гаруй оюутан амжилттай зуучлан сургаж байна.
  • : 90870505
  • : Yuna050567@yahoo.com
Засах